ابعاد toggle

ابعاد سنسور toggle

اتصال الکتریکی toggle

نرم افزار سازگار toggle

انواع حفاظت toggle

باپیس داخلی toggle

پروتکل ارتباطی toggle

پورت ارتباطی toggle

تجهیزات مورد نیاز toggle

تعداد پل toggle

تعداد پل حفاظت شده toggle

تعداد خروجی toggle

تعداد فاز درایو toggle

تعداد ورودی toggle

توان سافت استارتر (کیلو وات) toggle

توان درایو (کیلو وات) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جنس بدنه سنسور toggle

چوک DC toggle

خروجی سنسور toggle

درجه حفاظت toggle

رنج جریان toggle

زمان راه اندازی toggle

سری درایو toggle

سری ساخت toggle

سری سافت استارتر toggle

سری کلید هوایی toggle

سری کلید اتوماتیک toggle

صفحه نمایش گرافیکی toggle

طول سنسور toggle

طول کابل toggle

فاصله تشخیص toggle

قدرت قطع toggle

محصول قدرت قطع کلید اتوماتیک toggle

قطر سنسور toggle

کاربرد کنترل دور toggle

کاربرد محصول toggle

محصول کتابخانه toggle

محصول کد فنی اشنایدر toggle

مدل ساخت toggle

موقعیت پل خنثی toggle

نام اختصاری toggle

نحوه شارژ کلید toggle

نحوه نصب toggle

نوع تغذیه toggle

نوع راه اندازی toggle

نوع سیم بندی toggle

نوع کلید toggle

نوع ولتاژ toggle

واحد تریپ toggle

وزن toggle

ولتاژ تغذیه toggle

ولتاژ کاری toggle

کلید اتوماتیک قابل تنظیم سه پل اشنایدر الکتریک

کليد اتوماتیک سه پل 630 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV432876

موجود

کد: LV432876
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 32 آمپر قدرت قطع 25kA اشنایدر LV429555

موجود

25,500,000 ریال
کد: LV429555
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 50 آمپر قدرت قطع 25kA اشنایدر LV429553

موجود

25,500,000 ریال
کد: LV429553
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 63 آمپر قدرت قطع 25kA اشنایدر LV429552

موجود

25,500,000 ریال
کد: LV429552
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 80 آمپر قدرت قطع 25kA اشنایدر LV429551

موجود

25,500,000 ریال
کد: LV429551
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 100 آمپر قدرت قطع 25kA اشنایدر LV429550

موجود

25,500,000 ریال
کد: LV429550
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 16 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV429637

موجود

26,500,000 ریال
کد: LV429637
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 25 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV429636

موجود

26,500,000 ریال
کد: LV429636
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 40 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV429635

موجود

26,500,000 ریال
کد: LV429635-1
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 50 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV429633

موجود

26,500,000 ریال
کد: LV429633
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتیک سه پل 63 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV429632

موجود

26,500,000 ریال
کد: LV429632
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 80 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV429631

موجود

26,500,000 ریال
کد: LV429631
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

واحد تریپ

کلید اتوماتیک سه پل 100 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV429630

موجود

26,500,000 ریال
کد: LV429630
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

در مورد این محصول بخوانید