ابعاد toggle

ابعاد سنسور toggle

اتصال الکتریکی toggle

نرم افزار سازگار toggle

انواع حفاظت toggle

باپیس داخلی toggle

پروتکل ارتباطی toggle

پورت ارتباطی toggle

تجهیزات مورد نیاز toggle

تعداد پل toggle

تعداد پل حفاظت شده toggle

تعداد خروجی toggle

تعداد فاز درایو toggle

تعداد ورودی toggle

توان سافت استارتر (کیلو وات) toggle

توان درایو (کیلو وات) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جنس بدنه سنسور toggle

چوک DC toggle

خروجی سنسور toggle

درجه حفاظت toggle

رنج جریان toggle

زمان راه اندازی toggle

سری درایو toggle

سری ساخت toggle

سری سافت استارتر toggle

سری کلید هوایی toggle

سری کلید اتوماتیک toggle

صفحه نمایش گرافیکی toggle

طول سنسور toggle

طول کابل toggle

فاصله تشخیص toggle

قدرت قطع toggle

محصول قدرت قطع کلید اتوماتیک toggle

قطر سنسور toggle

کاربرد کنترل دور toggle

کاربرد محصول toggle

محصول کتابخانه toggle

محصول کد فنی اشنایدر toggle

مدل ساخت toggle

موقعیت پل خنثی toggle

نام اختصاری toggle

نحوه شارژ کلید toggle

نحوه نصب toggle

نوع تغذیه toggle

نوع راه اندازی toggle

نوع سیم بندی toggle

نوع کلید toggle

نوع ولتاژ toggle

واحد تریپ toggle

وزن toggle

ولتاژ تغذیه toggle

ولتاژ کاری toggle

کلید اتوماتیک قابل تنظیم سه پل اشنایدر الکتریک

کلید اتوماتیک سه پل 32 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV429845

موجود

کد: LV429845
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 160 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV430775

موجود

کد: LV430775
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 200 آمپر قدرت قطع 25kA اشنایدر LV431111

موجود

کد: LV431111
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 250 آمپر قدرت قطع 25kA اشنایدر LV431110

موجود

کد: LV431110
رنج جریان

قدرت قطع

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 200 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV431631

موجود

کد: LV431631
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک 250 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV431630

موجود

کد: LV431630
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 250 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV431770

موجود

کد: LV431770
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 200 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV431831

موجود

کد: LV431831
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 250 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV431830

موجود

کد: LV431830
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 250 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV431870

موجود

کد: LV431870
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 630 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV432878

موجود

کد: LV432878
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتیک سه پل 630 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV432893

موجود

کد: LV432893
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک چهار پل 200 آمپر قدرت قطع: 25kA اشنایدر LV431121

موجود

کد: LV431121
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 630 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV432893

موجود

کد: LV432899
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 400 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV432676

موجود

کد: LV432676
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 400 آمپر قدرت قطع 36kA اشنایدر LV432678

موجود

کد: LV432678
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتیک سه پل 400 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV432693

موجود

کد: LV432693
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتیک سه پل 400 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV432699

موجود

کد: LV432699
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

در مورد این محصول بخوانید