نمایش 1–18 از 28 نتیجه

ابعاد toggle

ابعاد سنسور toggle

اتصال الکتریکی toggle

نرم افزار سازگار toggle

انواع حفاظت toggle

باپیس داخلی toggle

پروتکل ارتباطی toggle

پورت ارتباطی toggle

تجهیزات مورد نیاز toggle

تعداد پل toggle

تعداد پل حفاظت شده toggle

تعداد خروجی toggle

تعداد فاز درایو toggle

تعداد ورودی toggle

توان سافت استارتر (کیلو وات) toggle

توان درایو (کیلو وات) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جنس بدنه سنسور toggle

چوک DC toggle

خروجی سنسور toggle

درجه حفاظت toggle

رنج جریان toggle

زمان راه اندازی toggle

سری درایو toggle

سری ساخت toggle

سری سافت استارتر toggle

سری کلید هوایی toggle

سری کلید اتوماتیک toggle

صفحه نمایش گرافیکی toggle

طول سنسور toggle

طول کابل toggle

فاصله تشخیص toggle

قدرت قطع toggle

محصول قدرت قطع کلید اتوماتیک toggle

قطر سنسور toggle

کاربرد کنترل دور toggle

کاربرد محصول toggle

محصول کتابخانه toggle

محصول کد فنی اشنایدر toggle

مدل ساخت toggle

موقعیت پل خنثی toggle

نام اختصاری toggle

نحوه شارژ کلید toggle

نحوه نصب toggle

نوع تغذیه toggle

نوع راه اندازی toggle

نوع سیم بندی toggle

نوع کلید toggle

نوع ولتاژ toggle

واحد تریپ toggle

وزن toggle

ولتاژ تغذیه toggle

ولتاژ کاری toggle

بیمتال اشنایدر الکتریک سری LRD

بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر اشنایدر LRD03

موجود

کد: LRD03
رنج جریان

نوع شبکه

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

درجه حفاظت

بيمتال 16 الی 24 آمپر اشنایدر LRD22

موجود

کد: LRD22
رنج جریان

آستانه تریپ

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

درجه حفاظت

بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر اشنایدر LRD04

موجود

کد: LRD04
رنج جریان

آستانه تریپ

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

درجه حفاظت

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر اشنایدر LRD05

موجود

کد: LRD05
رنج جریان

آستانه تریپ

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

درجه حفاظت

بيمتال 23 الی 32 آمپر LC1D اشنایدر LRD32

موجود

کد: LRD32
رنج جریان

تجهیزات سازگار

نوع شبکه

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

بيمتال 1 الی 1.63 آمپر اشنایدر LRD06

موجود

کد: LRD06
رنج جریان

تجهیزات سازگار

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

بيمتال 30 الی 38 آمپر اشنایدر LRD35

موجود

کد: LRD35
ابعاد

رنج جریان

تجهیزات سازگار

آستانه تریپ

نوع شبکه

کنتاکت کمکی

سری ساخت

کاربرد محصول

درجه حفاظت

بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر اشنایدر LRD07

موجود

کد: LRD07
رنج جریان

تجهیزات سازگار

نوع شبکه

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

بيمتال 2.5 الی 4 آمپر اشنایدر LRD08

موجود

کد: LRD08
رنج جریان

تجهیزات سازگار

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

بيمتال 17 الی 25 آمپر اشنایدر LRD3322

موجود

کد: LRD3322
رنج جریان

نوع شبکه

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

بيمتال 23 الی 32 آمپر اشنایدر LRD3353

موجود

کد: LRD3353
رنج جریان

نوع شبکه

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

بيمتال 4 الی 6 آمپر اشنایدر LRD10

موجود

کد: LRD10
رنج جریان

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

درجه حفاظت

بيمتال 30 الی 40 آمپر اشنایدر LRD3355

موجود

کد: LRD3355
رنج جریان

نوع شبکه

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

بيمتال 5.5 الی 8 آمپر اشنایدر LRD12

موجود

کد: LRD12
رنج جریان

نوع شبکه

کنتاکت کمکی

سری ساخت

درجه حفاظت

بيمتال 7 الی 10 آمپر اشنایدر LRD14

موجود

کد: LRD14
رنج جریان

تجهیزات سازگار

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

بيمتال 37 الی 50 آمپر اشنایدر LRD3357

موجود

کد: LRD3357
رنج جریان

نوع شبکه

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

بيمتال 9 الی 13 آمپر اشنایدر LRD16

موجود

کد: LRD16
رنج جریان

نوع شبکه

کنتاکت کمکی

کاربرد محصول

در مورد این محصول بخوانید

بیمتال اشنایدر الکتریک سری LRD

  • بی متال اشنایدر الکتریک دارای سه سری LR9F و LRD – LR9D می باشد.

 بی متال های سری D توسط کابل ( سر سیم ) متصل و راه اندازی می شود و بی متال سری F شمش خور می باشد.

  • اجزای بی متال اشنایدر الکتریک :

  1. پیچ تنظیم جریان
  2. پیچ های اتصال به موتور
  3. تیغه های اتصال به کنتاکتور
  4. دکمه ی برگشت ضعیف
  5. ترمینال بسته مدار فرمان
  6. ترمینال باز مدار فرمان
  7. دکمه ی ریست
  8. کنتاکت های کمکی