ابعاد toggle

ابعاد سنسور toggle

اتصال الکتریکی toggle

نرم افزار سازگار toggle

انواع حفاظت toggle

باپیس داخلی toggle

پروتکل ارتباطی toggle

پورت ارتباطی toggle

تجهیزات مورد نیاز toggle

تعداد پل toggle

تعداد پل حفاظت شده toggle

تعداد خروجی toggle

تعداد فاز درایو toggle

تعداد ورودی toggle

توان سافت استارتر (کیلو وات) toggle

توان درایو (کیلو وات) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جنس بدنه سنسور toggle

چوک DC toggle

خروجی سنسور toggle

درجه حفاظت toggle

رنج جریان toggle

زمان راه اندازی toggle

سری درایو toggle

سری ساخت toggle

سری سافت استارتر toggle

سری کلید هوایی toggle

سری کلید اتوماتیک toggle

صفحه نمایش گرافیکی toggle

طول سنسور toggle

طول کابل toggle

فاصله تشخیص toggle

قدرت قطع toggle

محصول قدرت قطع کلید اتوماتیک toggle

قطر سنسور toggle

کاربرد کنترل دور toggle

کاربرد محصول toggle

محصول کتابخانه toggle

محصول کد فنی اشنایدر toggle

مدل ساخت toggle

موقعیت پل خنثی toggle

نام اختصاری toggle

نحوه شارژ کلید toggle

نحوه نصب toggle

نوع تغذیه toggle

نوع راه اندازی toggle

نوع سیم بندی toggle

نوع کلید toggle

نوع ولتاژ toggle

واحد تریپ toggle

وزن toggle

ولتاژ تغذیه toggle

ولتاژ کاری toggle

TM2 اشنایدر الکتریک

پی ال سی اشنایدر TM2DRA8RT

موجود

کد: TM2DRA8RT
نوع محصول یا مولفه تجهیزات

Discrete output module

تعداد خروجی دیجیتال

8

نوع خروجی دیجیتال

Relay

سازگاری دامنه

Advantys OTB
Twido

تابع خروجی گسسته

1 NO

جریان هر کانال

2 A

حداکثر جریان در هر خروجی مشترک

7 A

تعداد نقطه مشترک

2

مقاومت در برابر تماس

45 mOhm

زمان پاسخ

<= 10 ms from state 0 to state 1 for input
<= 5 ms from state 1 to state 0 for input

پی ال سی اشنایدر TM2DRA16RT

موجود

کد: TM2DRA16RT
نوع محصول یا مولفه تجهیزات

Discrete output module

تعداد خروجی دیجیتال

16

نوع خروجی دیجیتال

Relay

سازگاری دامنه

Twido
Advantys OTB

تابع خروجی گسسته

1 NO

جریان هر کانال

2 A

حداکثر جریان در هر خروجی مشترک

8 A

تعداد نقطه مشترک

2

مقاومت در برابر تماس

45 mOhm

زمان پاسخ

<= 10 ms from state 0 to state 1 for input
<= 5 ms from state 1 to state 0 for input

پی ال سی اشنایدر TM2DMM8DRT

موجود

کد: TM2DMM8DRT
نوع محصول یا مولفه تجهیزات

Discrete I/O module

تعداد ورودی دیجیتال

4

ولتاژ ورودی گسسته

24 V

نوع ولتاژ ورودی گسسته

DC

تعداد خروجی دیجیتال

4

نوع خروجی دیجیتال

Relay

سازگاری دامنه

Twido
Advantys OTB

محدودیت ولتاژ ورودی

20.4…28.8 V

منطق ورودی گسسته

Sink or source

جریان ورودی گسسته

7 mA

امپدانس ورودی

3.4 kOhm

تابع خروجی گسسته

1 NO

جریان هر کانال

2 A

حداکثر جریان در هر خروجی مشترک

7 A

تعداد نقطه مشترک

1 for output
1 for input

مقاومت در برابر تماس

45 mOhm

زمان پاسخ

<= 10 ms from state 0 to state 1 for output
<= 5 ms from state 1 to state 0 for output
4 ms at state 0 for input
4 ms at state 1 for input

پی ال سی اشنایدر TM2DMM24DRF

موجود

کد: TM2DMM24DRF
تعداد ورودی دیجیتال

16

ولتاژ ورودی گسسته

24 V

نوع ولتاژ ورودی گسسته

DC

تعداد خروجی دیجیتال

8

نوع خروجی دیجیتال

Relay

محدودیت ولتاژ ورودی

20.4…28.8 V

منطق ورودی گسسته

Sink or source

جریان ورودی گسسته

7 mA

امپدانس ورودی

3.4 kOhm

تابع خروجی گسسته

1 NO

جریان هر کانال

2 A

حداکثر جریان در هر خروجی مشترک

7 A

تعداد نقطه مشترک

2 for output
1 for input

مقاومت در برابر تماس

45 mOhm

پی ال سی اشنایدر TM2DDO16TK

موجود

کد: TM2DDO16TK
تعداد خروجی دیجیتال

16

نوع خروجی دیجیتال

Transistor

ولتاژ خروجی دیجیتال

24 V

منطق خروجی گسسته

Source

جریان خروجی دیجیتال

0.4 A

سازگاری دامنه

Twido
Advantys OTB

محدودیت ولتاژ خروجی

20.4…28.8 V

جریان هر کانال

0.48 A

حداکثر جریان در هر خروجی مشترک

2 A

تعداد نقطه مشترک

1

زمان پاسخ

450 µs from state 0 to state 1
450 µs from state 1 to state 0

پی ال سی اشنایدر TM2DDO8UT

موجود

کد: TM2DDO8UT
تعداد خروجی دیجیتال

8

نوع خروجی دیجیتال

Transistor

ولتاژ خروجی دیجیتال

24 V

منطق خروجی گسسته

Sink

جریان خروجی دیجیتال

0.3 A

سازگاری دامنه

Advantys OTB
Twido

محدودیت ولتاژ خروجی

20.4…28.8 V

جریان هر کانال

0.36 A

حداکثر جریان در هر خروجی مشترک

3 A

تعداد نقطه مشترک

1

زمان پاسخ

300 µs at state 0
300 µs at state 1

پی ال سی اشنایدر TM2DDO8TT

موجود

کد: TM2DDO8TT
نوع محصول یا مولفه تجهیزات

Discrete output module

تعداد خروجی دیجیتال

8

نوع خروجی دیجیتال

Transistor

ولتاژ خروجی دیجیتال

24 V

منطق خروجی گسسته

Source

جریان خروجی دیجیتال

0.5 A

سازگاری دامنه

Advantys OTB
Twido

محدودیت ولتاژ خروجی

20.4…28.8 V

جریان هر کانال

0.6 A

حداکثر جریان در هر خروجی مشترک

4 A

تعداد نقطه مشترک

1

زمان پاسخ

450 µs from state 0 to state 1
450 µs from state 1 to state 0

پی ال سی اشنایدر TM2DDO32UK

موجود

کد: TM2DDO32UK
نوع محصول یا مولفه تجهیزات

Discrete output module

تعداد خروجی دیجیتال

32

نوع خروجی دیجیتال

Transistor

ولتاژ خروجی دیجیتال

V 24

منطق خروجی گسسته

Sink

سازگاری دامنه

Advantys OTB
Twido

جریان خروجی دیجیتال

0.1 A

محدودیت ولتاژ خروجی

20.4…28.8 V

جریان هر کانال

0.12 A

حداکثر جریان در هر خروجی مشترک

1 A

تعداد نقطه مشترک

2

زمان پاسخ

300 µs from state 0 to state 1
300 µs from state 1 to state 0

پی ال سی اشنایدر TM2DDI32DK

موجود

کد: TM2DDI32DK
نوع محصول یا مولفه تجهیزات

Discrete input module

تعداد ورودی دیجیتال

32

ولتاژ ورودی گسسته

24 V

نوع ولتاژ ورودی گسسته

DC

سازگاری دامنه

Twido
Advantys OTB

محدودیت ولتاژ ورودی

20.4…28.8 V

منطق ورودی گسسته

Sink or source

جریان ورودی گسسته

5 mA

امپدانس ورودی

4.4 kOhm

تعداد نقطه مشترک

2

زمان پاسخ

4 ms at state 0
4 ms at state 1

پی ال سی اشنایدر TM2DDI16DT

موجود

کد: TM2DDI16DT
نوع محصول یا مولفه تجهیزات

Discrete input module

تعداد ورودی دیجیتال

16

ولتاژ ورودی گسسته

24 V

نوع ولتاژ ورودی گسسته

DC

سازگاری دامنه

Twido
Advantys OTB

محدودیت ولتاژ ورودی

20.4…28.8 V

منطق ورودی گسسته

Sink or source

جریان ورودی گسسته

7 mA

امپدانس ورودی

3.4 kOhm

تعداد نقطه مشترک

1

زمان پاسخ

4 ms at state 0
4 ms at state 1

پی ال سی اشنایدر TM2DDO32TK

موجود

کد: TM2DDO32TK
نوع محصول یا مولفه تجهیزات

Discrete output module

تعداد خروجی دیجیتال

32

نوع خروجی دیجیتال

Transistor

ولتاژ خروجی دیجیتال

24 V

منطق خروجی گسسته

Source

جریان خروجی دیجیتال

0.4 A

سازگاری دامنه

Advantys OTB
Twido

محدودیت ولتاژ خروجی

20.4…28.8 V

جریان هر کانال

0.48 A

حداکثر جریان در هر خروجی مشترک

2 A

تعداد نقطه مشترک

2

زمان پاسخ

450 µs from state 0 to state 1
450 µs from state 1 to state 0

ماژول خروجی پی ال سی اشنایدر TM2DDO16UK

موجود

کد: TM2DDO16UK
گروه محصول

Modicon M238 logic controller

تعداد خروجی دیجیتال

16

نوع خروجی دیجیتال

Transistor

ولتاژ خروجی دیجیتال

24 V

جریان خروجی دیجیتال

0.1 A

سازگاری دامنه

Twido
Advantys OTB

محدودیت ولتاژ خروجی

20.4…28.8 V

زمان پاسخ

300 µs from state 0 to state 1
300 µs from state 1 to state 0

ماژول ورودی و خروجی پی ال سی اشنایدر TM2AVO2HT

موجود

کد: TM2AVO2HT
شماره خروجی آنالوگ

2

نوع خروجی آنالوگ

Voltage: +/- 10 V

سازگاری دامنه

Advantys OTB
Twido

وضوح خروجی آنالوگ

11 bits + sign

مقدار LSB

+/- 9.8 mV voltage

نوع بار

Resistive

امپدانس بار اهم

<= 3000 Ohm voltage

زمان تثبیت

2 ms

زمان تبدیل

2 ms + 1 controller cycle time

خطای اندازه گیری

+/- 0.5 % of full scale at 25 °C

ضریب دما

+/-0.01 %FS/°C

دقت تکرار

+/-0.1 %FS

غیر خطی بودن

+/- 0.2 %FS

موج خروجی

<= 1 LSB

خطای کل

+/-1 %FS

نوع کابل

Twisted shielded cable

عایق بین کانال و منطق داخلی

Photocoupler

ساپورت

External supply

ولتاژ منبع تغذیه

24 V DC

ماژول ورودی و خروجی پی ال سی اشنایدر TM2ARI8LT

موجود

کد: TM2ARI8LT
تعداد ورودی آنالوگ

8

نوع ورودی آنالوگ

Pt 100 temperature probe – 200…600 °C non differential
Pt 1000 temperature probe – 50…200 °C non differential

سازگاری دامنه

Twido
Advantys OTB

مقدار LSB

0.006 °C Pt 1000
0.2 °C Pt 100

امپدانس ورودی

>= 10 kOhm

مدت زمان نمونه گیری

160 ms

ولتاژ منبع تغذیه

24 V DC

قدرت دی الکتریک

500 V between the I/O and the external supply circuit
2500 V between the I/O and internal logic

ماژول ورودی پی ال سی اشنایدر TM2DDI16DK

موجود

کد: TM2DDI16DK
تعداد ورودی دیجیتال

16

ولتاژ ورودی گسسته

24 V

نوع ولتاژ ورودی گسسته

DC

سازگاری دامنه

Advantys OTB
Twido

محدودیت ولتاژ ورودی

20.4…28.8 V

جریان ورودی گسسته

5 mA

امپدانس ورودی

4.4 kOhm

زمان پاسخ

4 ms at state 0
4 ms at state 1

ماژول ورودی پی ال سی اشنایدر TM2DDI8DT

موجود

کد: TM2DDI8DT
تعداد ورودی دیجیتال

8

ولتاژ ورودی گسسته

24 V

نوع ولتاژ ورودی گسسته

DC

سازگاری دامنه

Advantys OTB
Twido

محدودیت ولتاژ ورودی

20.4…28.8 V

جریان ورودی گسسته

7 mA

امپدانس ورودی

3.4 kOhm

زمان پاسخ

4 ms at state 0
4 ms at state 1

اتصال برق

1 removable screw terminal block

ماژول ورودی و خروجی پی ال سی اشنایدر TM2ARI8LRJ

موجود

کد: TM2ARI8LRJ
تعداد ورودی آنالوگ

8

نوع ورودی آنالوگ

Pt 100 temperature probe – 200…600 °C non differential
Pt 1000 temperature probe – 50…200 °C non differential

سازگاری دامنه

Advantys OTB
Twido

مقدار LSB

0.006 °C Pt 1000
0.2 °C Pt 100

امپدانس ورودی

>= 10 kOhm

مدت زمان نمونه گیری

160 ms

ولتاژ منبع تغذیه

24 V DC

ورودی و خروجی پی ال سی اشنایدر TM2ARI8HT

موجود

کد: TM2ARI8HT
تعداد ورودی آنالوگ

8

نوع ورودی آنالوگ

PTC/NTC temperature probe 100…10000 Ohm non differential

سازگاری دامنه

Advantys OTB
Twido

امپدانس ورودی

>= 1 MOhm

مدت زمان نمونه گیری

160 ms

ولتاژ منبع تغذیه

24 V DC

عرض

23.5 mm

عمق

23.5 mm

ارتفاع

90 mm

در مورد این محصول بخوانید

TM2 اشنایدر الکتریک

مهم‌ ترین حوزه های مورد استفاده PLC

 • نیروگاه های نفت و گاز
 • سیستم اتوماسیون رباتیک
 • صنعت مسافرتی و هوایی
 • سیستم پردازش مواد غذایی
 • سیستم توربین بادی
 • بخش انرژی و بهینه سازی مصرف
 • صنعت سیمان
 • صنعت خودرو
 • صنعت فولاد و …

انواع PLC بر اساس سایز و اندازه

PLC ها بطور کلی به 4 تیپ مینی ، کامپکت ، ماژولار ، و رک پایه‌ای تقسیم بندی میشوند.

 1. مینی PLC : کوچکترین نوع ساخته شده پی‌ال‌سی ها هستند . این نوع از PLC ها با وجود محدودیت در ورودی و خروجی ها ، کار همان PLC های بزرگ را انجام میدهند. MINI PLC ها برای پروژه های کوچک مناسب‌ترند. در اغلب مینی پی‌ال‌سی ها یک صفحه کوچک با تعدادی دکمه وجود دارد که علاوه بر برنامه‌ریزی با کامپیوتر ، توسط همین صفحه کوچک و دکمه میتوان به PLC برنامه داد .
 2. PLC های کامپکت : PLC های کامپکت به صورت فشرده در یک باکس قرار دارند. یه این صورت که که هر 3 بخش تغذیه ، پردازنده ، ورودی و خروجی به صورت یکجا و فشرده جمع شده‌اند. این نوع PLC ها ورودی و خروجی بیشتری نسبت به مینی پی‌ال‌سی ها دارند و اکثرا برای پروژه های متوسط مورد استفاده قرار میگیرند.
 3. PLC های ماژولار : این نوع پی‌ال‌سی ها ماژول ماژول هستند و 3 بخش اصلی آنها از هم جدا میشود. مزیت این نوع پی‌ال‌سی ها نسبت به دو مدل دیگر ، این است که میتوان چندین ماژول ورودی خروجی را به آن اضافه کرد. اینکه چه مقدار ورودی و خروجی به این نوع PLC اضافه کنیم به قدرت پردازنده ما بستگی دارد. PLC های ماژولار قابلیت این را دارند که از کارت های سخت‌افزاری مختلف نیز پشتیبانی کنند.
 4. PLC های رک : پی‌ال‌سی های رک ساختاری مشابه به پی‌ال‌سی های ماژولار دارند ، با این تفاوت که به صورت عمودی نصب میشوند ودر پشت آن یک ماژول مرکزی به عنوان رابط تمام ماژول ها و ورودی خروجی ها وجود دارد. PLC های رک برای پروژه های بزرگ که ورودی خروجی زیادی لازم دارند ، مورد استفاده قرار میگیرند.