ابعاد toggle

ابعاد سنسور toggle

اتصال الکتریکی toggle

نرم افزار سازگار toggle

انواع حفاظت toggle

باپیس داخلی toggle

پروتکل ارتباطی toggle

پورت ارتباطی toggle

تجهیزات مورد نیاز toggle

تعداد پل toggle

تعداد پل حفاظت شده toggle

تعداد خروجی toggle

تعداد فاز درایو toggle

تعداد ورودی toggle

توان سافت استارتر (کیلو وات) toggle

توان درایو (کیلو وات) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جنس بدنه سنسور toggle

چوک DC toggle

خروجی سنسور toggle

درجه حفاظت toggle

رنج جریان toggle

زمان راه اندازی toggle

سری درایو toggle

سری ساخت toggle

سری سافت استارتر toggle

سری کلید هوایی toggle

سری کلید اتوماتیک toggle

صفحه نمایش گرافیکی toggle

طول سنسور toggle

طول کابل toggle

فاصله تشخیص toggle

قدرت قطع toggle

محصول قدرت قطع کلید اتوماتیک toggle

قطر سنسور toggle

کاربرد کنترل دور toggle

کاربرد محصول toggle

محصول کتابخانه toggle

محصول کد فنی اشنایدر toggle

مدل ساخت toggle

موقعیت پل خنثی toggle

نام اختصاری toggle

نحوه شارژ کلید toggle

نحوه نصب toggle

نوع تغذیه toggle

نوع راه اندازی toggle

نوع سیم بندی toggle

نوع کلید toggle

نوع ولتاژ toggle

واحد تریپ toggle

وزن toggle

ولتاژ تغذیه toggle

ولتاژ کاری toggle

سنسور مکعبی

سنسور مکعبی سه سیم فاصله تشخیص 25میلی متر اشنایدر XS8C1A1PAL2

موجود

کد: XS8C1A1PAL2
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

جنس بدنه سنسور

طول کابل

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

اتصال الکتریکی

درجه حفاظت

سنسور مکعبی سه سیم فاصله تشخیص 25میلی متر اشنایدر XS8C1A1PBL2

موجود

کد: XS8C1A1PBL2
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

جنس بدنه سنسور

طول کابل

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

اتصال الکتریکی

درجه حفاظت

سنسور مکعبی سه سیم فاصله تشخیص 60میلی متر اشنایدر XS8D1A1PAL2

موجود

کد: XS8D1A1PAL2
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

جنس بدنه سنسور

نوع سیم بندی

طول کابل

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

اتصال الکتریکی

درجه حفاظت

سنسور مکعبی سه سیم فاصله تشخیص 60میلی متر اشنایدر XS8D1A1NAL2

موجود

کد: XS8D1A1NAL2
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

جنس بدنه سنسور

طول کابل

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

اتصال الکتریکی

درجه حفاظت

سنسورمکعبی سه سیم فاصله تشخیص 60میلی متر اشنایدر XS8D1A1PBL2

موجود

کد: XS8D1A1PBL2
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

جنس بدنه سنسور

طول کابل

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

اتصال الکتریکی

درجه حفاظت

سنسور مکعبی سه سیم فاصله تشخیص 60میلی متر اشنایدر XS8D1A1NBL2

موجود

کد: XS8D1A1NBL2
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

جنس بدنه سنسور

نوع سیم بندی

اتصال الکتریکی

طول کابل

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

سنسور مکعبی سه سیم فاصله تشخیص 2میلی متر اشنایدر XS7G12PA140

موجود

کد: XS7G12PA140
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

طول کابل

جنس بدنه سنسور

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

اتصال الکتریکی

درجه حفاظت

سنسور مکعبی سه سیم فاصله تشخیص 4میلی متر اشنایدر XS8G12PA140

موجود

کد: XS8G12PA140
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

طول کابل

جنس بدنه سنسور

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

اتصال الکتریکی

درجه حفاظت

سنسور مکعبی چهار سیم فاصله تشخیص 15میلی متر اشنایدر XS7C40PC440

موجود

کد: XS7C40PC440
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

جنس بدنه سنسور

ابعاد سنسور

درجه حفاظت

سنسورمکعبی چهار سیم فاصله تشخیص 20میلی متر اشنایدر XS8C40PC440

موجود

کد: XS8C40PC440
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

درجه حفاظت

سنسور مکعبی چهار سیم فاصله تشخیص 40میلی متر اشنایدر XS8C40PC449

موجود

کد: XS8C40PC449
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

درجه حفاظت

سنسور مکعبی دو سیم فاصله تشخیص 15میلی متر اشنایدر XS7C40FP260

موجود

کد: XS7C40FP260
فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

درجه حفاظت

سنسور مکعبی دو سیم فاصله تشخیص 20میلی متر اشنایدر XS8C40FP260

موجود

کد: XS8C40FP260
خروجی سنسور

فاصله تشخیص

نوع سیم بندی

ولتاژ تغذیه

ابعاد سنسور

درجه حفاظت

در مورد این محصول بخوانید

سنسور مکعبی

سنسور مکعبی