در حال نمایش 16 نتیجه

ابعاد toggle

ابعاد سنسور toggle

اتصال الکتریکی toggle

نرم افزار سازگار toggle

انواع حفاظت toggle

باپیس داخلی toggle

پروتکل ارتباطی toggle

پورت ارتباطی toggle

تجهیزات مورد نیاز toggle

تعداد پل toggle

تعداد پل حفاظت شده toggle

تعداد خروجی toggle

تعداد فاز درایو toggle

تعداد ورودی toggle

توان سافت استارتر (کیلو وات) toggle

توان درایو (کیلو وات) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جنس بدنه سنسور toggle

چوک DC toggle

خروجی سنسور toggle

درجه حفاظت toggle

رنج جریان toggle

زمان راه اندازی toggle

سری درایو toggle

سری ساخت toggle

سری سافت استارتر toggle

سری کلید هوایی toggle

سری کلید اتوماتیک toggle

صفحه نمایش گرافیکی toggle

طول سنسور toggle

طول کابل toggle

فاصله تشخیص toggle

قدرت قطع toggle

محصول قدرت قطع کلید اتوماتیک toggle

قطر سنسور toggle

کاربرد کنترل دور toggle

کاربرد محصول toggle

محصول کتابخانه toggle

محصول کد فنی اشنایدر toggle

مدل ساخت toggle

موقعیت پل خنثی toggle

نام اختصاری toggle

نحوه شارژ کلید toggle

نحوه نصب toggle

نوع تغذیه toggle

نوع راه اندازی toggle

نوع سیم بندی toggle

نوع کلید toggle

نوع ولتاژ toggle

واحد تریپ toggle

وزن toggle

ولتاژ تغذیه toggle

ولتاژ کاری toggle

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سری EZC

اتوماتيک فیکس 15 آمپر اشنایدر EZC100H3015

موجود

کد: EZC100H3015
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

اتوماتيک فیکس 20 آمپر اشنایدر EZC100H3020

موجود

کد: EZC100H3020
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتيک فیکس 25 آمپر اشنایدر EZC100H3025

موجود

کد: EZC100H3025
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتيک فیکس 30 آمپر اشنایدر EZC100H3030

موجود

کد: EZC100H3030
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتيک فیکس 40 آمپر اشنایدر EZC100H3040

موجود

کد: EZC100H3040
ابعاد

رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

سری ساخت

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

کلید اتوماتيک فیکس 50 آمپر اشنایدر EZC100H3050

موجود

کد: EZC100H3050
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتيک فیکس 60 آمپر اشنایدر EZC100H3060

موجود

کد: EZC100H3060
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتيک فیکس 75 آمپر اشنایدر EZC100H3075

موجود

کد: EZC100H3075
ابعاد

رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

سری ساخت

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

کليد اتوماتيک فیکس 80 آمپر اشنایدر EZC100H3080

موجود

کد: EZC100H3080
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتيک فیکس 100 آمپر اشنایدر EZC100H3100

موجود

کد: EZC100H3100
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتيک فیکس 125 آمپر اشنایدر EZC250H3125

موجود

کد: EZC250H3125
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتيک فیکس 160 آمپر اشنایدر EZC250H3160

موجود

کد: EZC250H3160
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتيک فیکس 175 آمپر اشنایدر EZC250H3175

موجود

کد: EZC250H3175
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتيک فیکس 200 آمپر اشنایدر EZC250H3200

موجود

کد: EZC250H3200
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتيک فیکس 225 آمپر اشنایدر EZC250H3225

موجود

کد: EZC250H3225
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کليد اتوماتيک فیکس 250 آمپر اشنایدر EZC250H3250

موجود

کد: EZC250H3250
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

در مورد این محصول بخوانید

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سری EZC

  1. قدرت قطع جریان در دو رنج 30 و 36 کیلو آمپر
  2. قابلیت محافظت ازر مدار در قبال اضافه بار و اتصال کوتاه
  3. امکان نصب در مدار هایی با آمپراژ 15 الی 630 آمپر
  4. قابلیت استفاده از ولتاژ های AC-DC
  5. در رنج 15 الی 100 آمپر با قدرت قطع 30 کیلو آمپر تولید می شوند
  6. در رنج 100 الی 630 آمپر با قدرت قطع 36 کیلو آمپر طراحی و تولید می شوند
  7. کلید های اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک دارای فریم های متفاوت بوده و فریم های 100 ، 250 ، 630 نمونه هایی از این کلید هستند.