نمایش 1–18 از 38 نتیجه

دسته‌های محصولات toggle

ابعاد toggle

ابعاد سنسور toggle

اتصال الکتریکی toggle

نرم افزار سازگار toggle

انواع حفاظت toggle

باپیس داخلی toggle

پروتکل ارتباطی toggle

پورت ارتباطی toggle

تجهیزات مورد نیاز toggle

تعداد پل toggle

تعداد پل حفاظت شده toggle

تعداد خروجی toggle

تعداد فاز درایو toggle

تعداد ورودی toggle

توان سافت استارتر (کیلو وات) toggle

توان درایو (کیلو وات) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جنس بدنه سنسور toggle

چوک DC toggle

خروجی سنسور toggle

درجه حفاظت toggle

رنج جریان toggle

زمان راه اندازی toggle

سری درایو toggle

سری ساخت toggle

سری سافت استارتر toggle

سری کلید هوایی toggle

سری کلید اتوماتیک toggle

صفحه نمایش گرافیکی toggle

طول سنسور toggle

طول کابل toggle

فاصله تشخیص toggle

قدرت قطع toggle

محصول قدرت قطع کلید اتوماتیک toggle

قطر سنسور toggle

کاربرد کنترل دور toggle

کاربرد محصول toggle

محصول کتابخانه toggle

محصول کد فنی اشنایدر toggle

مدل ساخت toggle

موقعیت پل خنثی toggle

نام اختصاری toggle

نحوه شارژ کلید toggle

نحوه نصب toggle

نوع تغذیه toggle

نوع راه اندازی toggle

نوع سیم بندی toggle

نوع کلید toggle

نوع ولتاژ toggle

واحد تریپ toggle

وزن toggle

ولتاژ تغذیه toggle

ولتاژ کاری toggle

راه انداز نرم موتور ( سافت استارتر ) اشنایدر الکتریک

سافت استارتر 3 کيلو وات 6 امپر اشنایدر ATS01N106FT

موجود

کد: ATS01N106FT
وزن

ابعاد

سری سافت

توان ( کیلو وات )

جریان (آمپر)

کاربرد محصول

زمان راه اندازی

نوع راه اندازی

ولتاژ تغذیه

بایپس داخلی

مدل ساخت

درجه حفاظت

سافت استارتر 7.5 کيلو وات 17 امپر اشنایدر ATS48D17Q

موجود

کد: ATS48D17Q
جریان (آمپر)

توان ( کیلو وات )

کاربرد محصول

تجهیزات موردنیاز

نوع راه اندازی

بایپس داخلی

تعداد ورودی

تعداد خروجی

پروتکل ارتباطی

سافت استارتر 11 کيلو وات 22 امپر اشنایدر ATS48D22Q

موجود

کد: ATS48D22Q
سری سافت

جریان (آمپر)

توان ( کیلو وات )

وزن

ابعاد

کاربرد محصول

تجهیزات موردنیاز

نوع راه اندازی

بایپس داخلی

تعداد ورودی

تعداد خروجی

پروتکل ارتباطی

افزار سازگار

مدل ساخت

انواع حفاظت

,

سافت استارتر 15 کيلو وات 32 امپر اشنایدر ATS48D32Q

موجود

کد: ATS48D32Q
توان ( کیلو وات )

کاربرد محصول

جریان (آمپر) درایو

تجهیزات موردنیاز

نوع راه اندازی

ولتاژ تغذیه

بایپس داخلی

تعداد ورودی

تعداد خروجی

پروتکل ارتباطی

مدل ساخت

سافت استارتر 18.5 کيلو وات 38 امپر اشنایدر ATS48D38Q

موجود

کد: ATS48D38Q
جریان (آمپر)

توان ( کیلو وات )

کاربرد محصول

تجهیزات موردنیاز

نوع راه اندازی

بایپس داخلی

تعداد ورودی

تعداد خروجی

پروتکل ارتباطی

مدل ساخت

انواع حفاظت

,

سافت استارتر 22 کيلو وات 47 امپر اشنایدر ATS48D47Q

موجود

کد: ATS48D47Q
کاربرد محصول

توان ( کیلو وات ) درایو

,

جریان (آمپر) درایو

تجهیزات موردنیاز

نوع راه اندازی

ولتاژ تغذیه

بایپس داخلی

تعداد ورودی

تعداد خروجی

پروتکل ارتباطی

مدل ساخت

سافت استارتر 11 کيلو وات 22 امپر اشنایدر ATS01N222QN

موجود

کد: ATS01N222QN
توان ( کیلو وات )

جریان (آمپر)

کاربرد محصول

زمان راه اندازی

نوع راه اندازی

ولتاژ تغذیه

بایپس داخلی

مدل ساخت

درجه حفاظت

سافت استارتر 15 کيلو وات 32 امپر اشنایدر ATS01N232QN

موجود

کد: ATS01N232QN
سری سافت

توان ( کیلو وات )

جریان (آمپر)

وزن

ابعاد

کاربرد محصول

زمان راه اندازی

نوع راه اندازی

ولتاژ تغذیه

بایپس داخلی

مدل ساخت

درجه حفاظت

سافت استارتر 30 کيلو وات 62 امپر اشنایدر ATS48D62Q

موجود

کد: ATS48D62Q
توان ( کیلو وات )

جریان (آمپر)

کاربرد محصول

تجهیزات موردنیاز

نوع راه اندازی

ولتاژ تغذیه

بایپس داخلی

تعداد ورودی

تعداد خروجی

پروتکل ارتباطی

انواع حفاظت

,

سافت استارتر 37 کيلو وات 75 امپر اشنایدر ATS48D75Q

موجود

کد: ATS48D75Q
سری سافت

توان ( کیلو وات )

جریان (آمپر)

وزن

ابعاد

کاربرد محصول

تجهیزات موردنیاز

نوع راه اندازی

ولتاژ تغذیه

بایپس داخلی

تعداد ورودی

تعداد خروجی

پروتکل ارتباطی

افزار سازگار

مدل ساخت

انواع حفاظت

,

سافت استارتر 45 کيلو وات 88 امپر اشنایدر ATS48D88Q

موجود

کد: ATS48D88Q
توان ( کیلو وات )

جریان (آمپر)

کاربرد محصول

تجهیزات موردنیاز

نوع راه اندازی

ولتاژ تغذیه

بایپس داخلی

تعداد ورودی

تعداد خروجی

پروتکل ارتباطی

مدل ساخت

سافت استارتر 55 کيلو وات 110 امپر اشنایدر ATS48C11Q

موجود

کد: ATS48C11Q
توان ( کیلو وات )

جریان (آمپر)

ابعاد

کاربرد محصول

تجهیزات موردنیاز

نوع راه اندازی

ولتاژ تغذیه

بایپس داخلی

تعداد ورودی

تعداد خروجی

پروتکل ارتباطی

مدل ساخت

انواع حفاظت

,

سافت استارتر 110 کيلو وات 210 امپر اشنایدر ATS48C21Q

موجود

کد: ATS48C21Q
توان ( کیلو وات )

جریان (آمپر)

کاربرد محصول

تجهیزات موردنیاز

نوع راه اندازی

ولتاژ تغذیه

بایپس داخلی

تعداد ورودی

تعداد خروجی

پروتکل ارتباطی

در مورد این محصول بخوانید

راه انداز نرم موتور ( سافت استارتر ) اشنایدر الکتریک

  • سافت استارتر یک تجهیز صنعتی می باشد که به منظور راه اندازی نرم دستگاه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد .
  • سافت استارتر های اشنایدر الکتریک در سه سری ATS48  وATS22 ، ATS01 تولید می شود .
  • سری ATS01 آنالوگ بوده و ATS48 و ATS22 دیجیتال می باشد .
با استفاده از سافت استارتر اشنایدر می توان ولتاژ ورودی به الکتروموتور را کاهش دهیم بنابراین جریان کمتری از شبکه کشیده شده و آسیب کمتری به شبکه وارد می شود

سافت استارتر اشنایدر الکتریک