نمایش 1–18 از 206 نتیجه

دسته‌های محصولات toggle

ابعاد toggle

ابعاد سنسور toggle

اتصال الکتریکی toggle

نرم افزار سازگار toggle

انواع حفاظت toggle

باپیس داخلی toggle

پروتکل ارتباطی toggle

پورت ارتباطی toggle

تجهیزات مورد نیاز toggle

تعداد پل حفاظت شده toggle

تعداد خروجی toggle

تعداد فاز درایو toggle

تعداد ورودی toggle

توان سافت استارتر (کیلو وات) toggle

توان درایو (کیلو وات) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جریان نامی پیوسته (آمپر) toggle

جنس بدنه سنسور toggle

چوک DC toggle

خروجی سنسور toggle

درجه حفاظت toggle

رنج جریان toggle

زمان راه اندازی toggle

سری درایو toggle

سری ساخت toggle

سری سافت استارتر toggle

سری کلید هوایی toggle

سری کلید اتوماتیک toggle

صفحه نمایش گرافیکی toggle

طول سنسور toggle

طول کابل toggle

فاصله تشخیص toggle

قدرت قطع toggle

محصول قدرت قطع کلید اتوماتیک toggle

قطر سنسور toggle

کاربرد کنترل دور toggle

کاربرد محصول toggle

محصول کتابخانه toggle

محصول کد فنی اشنایدر toggle

مدل ساخت toggle

موقعیت پل خنثی toggle

نام اختصاری toggle

نحوه شارژ کلید toggle

نحوه نصب toggle

نوع تغذیه toggle

نوع راه اندازی toggle

نوع سیم بندی toggle

نوع کلید toggle

نوع ولتاژ toggle

واحد تریپ toggle

وزن toggle

ولتاژ تغذیه toggle

ولتاژ کاری toggle

3P

کليد هوایی سه پل 1000 آمپر قدرت قطع 42kA اشنایدر NT10H13PML2EHH

موجود

کد: NT10H13P2AF
جریان (آمپر) کلید هوایی

قدرت قطع

ابعاد

ولتاژ کاری

نوع کلید

تعداد پل

واحد تریپ

نحوه نصب

کليد هوایی سه پل 1250 آمپر قدرت قطع 42kA اشنایدر NT12H13PML2EHH

موجود

کد: NT12H13P2AF
سری کلید

جریان (آمپر) کلید هوایی

قدرت قطع

کد فنی اشنایدر

ولتاژ کاری

نوع کلید

سری ساخت

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

کليد هوایی سه پل 1000 آمپر قدرت قطع 50KA اشنایدر NT10H23PML2EHH

موجود

کد: NT10H23P2AF
جریان (آمپر) کلید هوایی

قدرت قطع

کد فنی اشنایدر

ولتاژ کاری

نوع کلید

سری ساخت

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

کليد هوایی سه پل 1600 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر NT16H23PML2EHH

موجود

کد: NT16H23P2AF
جریان (آمپر) کلید هوایی

قدرت قطع

ابعاد

ولتاژ کاری

نوع کلید

سری ساخت

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

کليد هوایی سه پل 1250 آمپر قدرت قطع 42kA اشنایدر NW12N13PML2EWHH

موجود

کد: NW12N13PML2EWHH
سری کلید

جریان (آمپر) کلید هوایی

قدرت قطع

ابعاد

کد فنی اشنایدر

رنج جریان

ولتاژ کاری

نوع کلید

سری ساخت

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

کليد اتوماتیک سه پل 800 آمپر فيکس قدرت قطع 50kA اشنایدر 33466S2

موجود

کد: NS08N3P2F
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

کليد اتوماتیک سه پل 800 آمپر فيکس موتوری قدرت قطع 50kA اشنایدر 33466MM2

موجود

کد: NS08N3P2F-1
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

کليد اتوماتیک سه پل 1000 آمپر فیکس قدرت قطع 50kA اشنایدر 33472S2

موجود

کد: NS10N3P2F
ابعاد

کد فنی اشنایدر

رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

سری ساخت

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

کليد اتوماتیک سه پل 1000 آمپر فیکس موتوری قدرت قطع 50kA اشنایدر 33472MM2

موجود

کد: NS10N3P2F-1
ابعاد

کد فنی اشنایدر

رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

سری ساخت

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

کليد اتوماتیک سه پل 1250 آمپر فيکس قدرت قطع 50kA اشنایدر 33478MM2

موجود

کد: NS12N3P2F
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

کليد اتوماتیک سه پل 1600 آمپر فيکس موتوری قدرت قطع 50kA اشنایدر 33482MM2

موجود

کد: NS16N3P2F
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

کليد اتوماتیک فیکس سه پل 1600 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر 33482S2

موجود

کد: NS16N3P2F-1
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

نحوه نصب

نحوه شارژ کلید

اتوماتیک سه پل 16 آمپر قدرت قطع 25kA اشنایدر LV429557

موجود

کد: LV429557
ابعاد

رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

اتوماتیک سه پل 25 آمپر قدرت قطع25kA اشنایدر LV429556

موجود

کد: LV429556
ابعاد

رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

واحد تریپ

کلید اتوماتیک سه پل 40 آمپر قدرت قطع 25kA اشنایدر LV429554

موجود

کد: LV429554
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 40 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV429844

موجود

کد: LV429844
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 50 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV429843

موجود

کد: LV429843
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

کلید اتوماتیک سه پل 63 آمپر قدرت قطع 50kA اشنایدر LV429842

موجود

کد: LV429842
رنج جریان

قدرت قطع

نوع کلید

تعداد پل

تعداد پل حفاظت شده

نوع تغذیه

در مورد این محصول بخوانید